Σημεία Επικοινωνίας Διαχείρισης Αιτημάτων


Τηλεφωνική Γραμμή
Εξυπηρέτησης:
212 212 3000
(Δευτέρα - Παρασκευή, 08:00-20:00)

Γραμμή Fax:
212 212 3001

Ηλεκτρονική
Διεύθυνση:

Εκτυπώσεις Αιτημάτων

Ημερομηνία Καταχώρησης 06/02/2018

Αίτηση Αύξησης Πιστωτικού Ορίου

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Αίτηση Επανέκδοσης/Επαναδραστηριοποίησης Κύριας Κάρτας

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Αίτηση Επανέκδοσης/Επαναδραστηριοποίησης Πρόσθετης Κάρτας

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Αίτηση Επανέκδοσης PIN

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Αίτηση Αμφισβήτησης Συναλλαγής

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Αίτηση Μεταβολής Προσωπικών/Δημογραφικών Στοιχείων

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο