Σημεία Επικοινωνίας


Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας Κώδικα Δεοντολογίας


Αποκλειστική Τηλεφωνική
Γραμμή Εξυπηρέτησης:
212 212 3042
(Δευτέρα - Παρασκευή, 08:00-20:00)

Αποκλειστική Γραμμή Fax:
212 212 3298

Αποκλειστική Ηλεκτρονική:
Διεύθυνση:

ΕΝΤΥΠΑ & ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ν. 4224/2013

Ημερομηνία Καταχώρησης 02/01/2015

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες (Φυσικά Πρόσωπα) με Οικονομικές δυσχέρειες

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Τ.Ο.Κ.)

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Έντυπο Δικαιολογητικών Φυσικών Προσώπων για Αξιολόγηση της Οικονομικής Κατάστασης

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


Τυποποιημένο Έγγραφο Ενστάσεων

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο


 

Ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να προσέλθει και να υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη, κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του.

 

Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις (Ν.3758/2009), που συνεργάζονται με την PostCredit και τους έχει ανατεθεί η υλοποίηση κάποιου Σταδίου της Δ.Ε.Κ. για λογαριασμό της, είναι οι κάτωθι:

ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών-Πειραιώς 74 Α, T.K. 185 47, Πειραιάς

210 336 2400
210 336 2450
mcmarketing@mellon.com.gr

EOS MATRIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 270 Α, T.K. 173 43, Άγιος Δημήτριος

210 979 2900
210 976 6387
infogr@eos-matrix.com