Η POSTCREDIT, μέλος του Ομίλου της «Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.», διαχειρίζεται και εκδίδει πιστωτικές κάρτες και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες καθημερινές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της.


Η POSTCREDIT προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεται ο καταναλωτής στην κάλυψη των καθημερινών οικονομικών του αναγκών και την προσωπική εξυπηρέτηση που θέλει.