Η POSTCREDIT, μέλος του Ομίλου της «Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.», διαχειρίζεται και εκδίδει πιστωτικές κάρτες και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες καθημερινές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της.